fbpx

Sprawny umysł na lata

8 myśli Jana Pawła II o starości i przemijaniu

by Piotr Łącki

Wraz z wiekiem wzrasta odsetek ludzi wierzących i głęboko wierzących. Zaangażowanie religijne według badań jest czynnikiem redukującym stres, pozytywnie wpływającym na stan zdrowia oraz pomagającym w adaptacji. Dla wielu osób 60+ swoistym drogowskazem na tym etapie życia jest nauczanie św. Jana Pawła II. Co papież Polak powiedział o starości i przemijaniu? Zapraszam do artykułu. 

8 myśli Jana Pawła II o starości i przemijaniu

Papież Jan Paweł II w swoich homiliach i wystąpieniach wielokrotnie zwracał się do osób starszych i opowiadał o doświadczeniu starości. W wieku 79 lat napisał list apostolski do osób w podeszłym wieku. Pełną treść tego niezwykle osobistego przesłania możecie znaleźć tutaj

Bazując na różnych publikacjach, przygotowałem dla Was krótki przegląd najważniejszych treści papieskiego nauczania. 8 myśli Jana Pawła II o starości i przemijaniu to zestaw refleksji oraz pewnego rodzaju wskazówka, jak przeżywać czas na emeryturze. 

Starość jest trzecim etapem życia

Jan Paweł II

Jan Paweł II wyróżnia trzy etapy ludzkiego życia: narodziny, rozwój i jego zmierzch. Za Cyceronem nazywa ten czas jesienią życia. Jest więc naturalną koleją rzeczy. Czasem, który stanowi dopełnienie naszego życia.

Starość (…) to zadanie dla samych ludzi starszych

Jan Paweł II

To zadanie można rozumieć wieloaspektowo. Może obejmować znalezienie sensu i swojego miejsca po ustaniu aktywności zawodowej. Może służyć pogłębieniu życia duchowego, ale także pomocy, którą możemy świadczyć względem rodziny i społeczeństwa.

Parafrazując inne słowa papieża, warto, abyśmy w pierwszej kolejności wymagali od siebie. 

Starzenie się nie jest złem, któremu trzeba się podporządkować, jest powołaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć.

Jan Paweł II

Papież w tych słowach bardzo wyraźnie podkreśla, że niezwykle ważna jest aktywna postawa. Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, a nie tylko biernie przyglądać się zmianom zachodzącym w naszym ciele, umyśle i relacjach.
Trudne doświadczenia starości traktuje jako wyzwanie, któremu trzeba stawić czoła. 

 


Nie zniechęcajcie się, starajcie się to rozumieć.

Jan Paweł II

Świat zmienia się na naszych oczach. Wielkie zmiany społeczne, gospodarcze i technologiczne były także elementem papieskiej refleksji. Zachęca nas, by nie zamykać się w doświadczeniach zdobytych na przestrzeni życia, ale by próbować zmiany w świecie zrozumieć.

Jan Paweł II zachęca nas do ciekawości poznawczej i otwartości. Warto się uczyć, zdobywać nową wiedzę i poszerzać swoje horyzonty. 


Starość jawi się zatem jako „czas pomyślny”, w którym dopełnia się miara ludzkiego życia; (…) w którym wszystko współdziała ku temu, aby mógł on jak najlepiej pojąć sens życia i zdobyć „mądrość serca”.


Jan Paweł II

To właśnie w tym okresie możemy szerzej spojrzeć na całe nasze życie. Z innej perspektywy podsumować doświadczenia, które zebraliśmy w kolejnych jego etapach. Mądrość wynika właśnie z refleksji nad tym, co stało się naszym udziałem przez wszystkie lata. Autorefleksja jest niezbędna, by być człowiekiem spełnionym. 


Czas z wnukami

Choć to prawda, iż w wymiarze fizycznym zazwyczaj potrzebują pomocy, prawdą jest też, że nawet w podeszłym wieku mogą być oparciem dla młodych, którzy stawiają pierwsze kroki w życiu i szukają swojej drogi.

Jan Paweł II

Papież podkreśla istotność dialogu międzypokoleniowego i wartość wymiany między grupami w różnym wieku. Choć ciało z czasem jest słabsze, to mądrość życiowa i szersza perspektywa może być cenna dla ludzi młodych

Nie chcę bagatelizować utrapień starości, Waszych ułomności i chorób, bezradności i osamotnienia. Ale chciałbym wraz z Wami spojrzeć na nie w świetle, które przynosi pojednanie – w świetle naszego Zbawiciela (…). On towarzyszy Wam w cierpieniach i w próbach, jakie niesie starość, a Wy jesteście towarzyszami Jego Drogi Krzyżowej. (…) Przyjmijcie Wasze cierpienie jako Jego pełen miłości uścisk i uczyńcie zeń błogosławieństwo, przyjmując je, jak On z ręki Ojca, który w niezgłębionej, ale niezawodnej mądrości i miłości właśnie w ten sposób Was doskonali.

Jan Paweł II

Jan Paweł II w swoich rozważaniach na temat starości pokazuje również trudne doświadczenia towarzyszące ostatniemu etapowi życia. Prezentuje je jednak w szerszym, religijnym kontekście. Cierpieniu i niedołężności nadaje sens wykraczający poza nasze życie na ziemi. 

W naszym ludzkim doświadczeniu śmierć jest wrogiem życia. Wbrew wszelkim mocom śmierci i wszystkim fałszywym nauczycielom Chrystus wciąż ofiarowuje ludzkości jedyną, prawdziwą i realną nadzieję. Dzięki temu, że przyjął naszą ludzką kondycję, Jezus Chrystus może przekazać wszystkim Życie, które ma w sobie.

Jan Paweł II

Te słowa papież wygłosił do młodzieży w Denver w 1993 roku, ale ich znaczenie dotyczy każdej grupy wiekowej. Nasze życie jest życiem w drodze, a jego celem według tradycji chrześcijańskiej jest niebo i życie wieczne. Przemijanie ma głęboki duchowy sens. 

Odchodzenie i śmierć Jana Pawła II

Refleksja Jana Pawła II nad starością i przemijaniem nie obejmuje tylko jego homilii i wystąpień. Idee, które głosił, znalazły odzwierciedlenie w jego postawie w ostatnim etapie życia. Pięknie proces odchodzenia Jana Pawła II kardynał Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI:

Jego choroba, którą dzielnie znosił, uwrażliwiła wszystkich na ludzkie cierpienie, na wszelkie cierpienie fizyczne i duchowe. Nadał cierpieniu godność i wartość, dając świadectwo, że o wartości człowieka nie stanowi jego skuteczność czy wygląd, lecz wartością jest on sam, ponieważ został stworzony i umiłowany przez Boga.

kardynał Joseph Ratzinger

Zobacz także:
3 RODZAJE ĆWICZEŃ, O KTÓRYCH MUSISZ PAMIĘTAĆ W WIEKU 60+


You may also like

Leave a Comment

Skip to content